sept15

Energiberäkning

Vad är en energiberäkning?
Du som bygger nytt eller bygger till behöver oftast komplettera din bygglovsansökan med en energibalansberäkning eller energiberäkning som det även kallas. Detta är en teoretisk simulering över hur mycket energi det färdigställda huset kommer att använda under ett normalår. Senast två år efter att byggnaden tas i bruk ska detta verifieras genom att utföra en energideklaration.

 

Varför skall ni anlita oss?
Våra energiexperter utför energiberäkningarna i enlighet med Boverkets ByggRegler, BBR 24 alternativt BBR 25 och använder brukarindata från BFS 2016:12 BEN1 samt använder de senaste och bästa programvarorna för energiberäkningen:
VIP Energy och IDA ICE
Dessutom har vi mycket konkurrenskraftiga priser och kan erbjuda snabb service!

Läs mer om hur en energiberäkning ska utformas.
www.boverket.se (pdf)
Läs mer om indatan vi använder.

BFS 2016:12 - BEN (pdf)

Energiklassificering

Skäl till att göra en energiberäkning

 • Krav vid tekniskt samråd för att få bygglov
 • Är tilläggsisoleringen ekonomiskt försvarbar
 • Klarar ert befintliga värmesystemet en tillbyggnad?
 • Dimensionera värmesystem
 • Undersöka om huset förbrukar mer än det borde 

Energikrav enligt BBR 24
För att uppfylla dagens krav på en energieffektiv byggnad måste värmeisoleringen vara tillräcklig och ett uppvärmningssystem med en hög verkningsgrad vara installerat. Krav ställs även på kyl- och ventilationsinstallationer. Gränsvärden för energi nedan, utöver dessa finns även krav på installerad effekt.
(Värden inom parentens anger lägst höst tillåtna u-medelvärde.)

Vilken klimatzon tillhör mitt hus?
Klimatzon 1: Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län
Klimatzon 2: Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län
Klimatzon 3: Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Gotlands län samt Västra Götalands lön utom kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö
Klimatzon 4: Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt i Västra Götalands län kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö

Eluppvärmda hus

Hus med annat uppvärmningssystem än el 
 

Begrepp som förvirrar
Energibalansberäkning: Beräknad energianvändning under ett normalår.
  
Energiberäkning: Annat namn för energibalansberäkning.
  
Energideklaration: Beräknad och fördelad faktiskt energianvändning under ett normalår. Skall utföras senaste två år efter att byggnaden tas i bruk alternativt när byggnaden skall säljas. Lokaler samt flerbostadshus skall alltid ha en giltig energideklaration. Är giltig i 10 år.
  
Energiprestanda: Hur mycket energi huset förbrukar under ett normalår fördelat per kvadratmeter uppvärmd area.
Redovisas i kWh/m2/år. 

  
Installerad eleffekt: Maximal effekt som kan upptas av installerad apparater för värme och ventilation.
  
U-värde: Konstruktionsdelens benägenhet att genom värmeledning transportera energi.
  
U-medel: Hela byggnadens medelvärde för energitransport genom värmeledning.
 

Har ditt hus brukats i två år alternativt skall säljas och behöver en energideklaration?

Det är mycket att tänka på innan och under en byggnation och vi vill underlätta så mycket som möjligt för er som bygger nytt eller bygger till. Vi hjälper er med att få energideklarationen godkänd enligt de senaste kraven. Skicka oss gärna underlag enligt nedanstående lista. Är det kompletteringar som behövs kontaktar vi er omgående.
 

INFÖR ENERGIBERÄKNINGEN
För att göra en energibalansberäkning behöver vi uppgifter som:
 • Planritning, fasadritning och sektionsritning, gärna digitalt i PDF eller DWG- format
 • Fastighetsbeteckning samt byggnadsort
 • Uppvärmningssystem, t.ex. värmepump luft/vatten, vedpanna, fjärrvärme, bergvärmepump. Gärna fabrikat och namn på värmesystemet som ni planerar att använda
 • Värmedistribueringssystem, t.ex. vattenbruna radiatorer, golvvärme, luftburen värme
 • Typ av ventilation, kanske ett system med värmeåtervinning? I så fall vilket system?
 • Teknisk beskrivning (eller en enkel beskrivning) som beskriver material och tjocklekar i väggar, golv och tak. Alternativt detaljritning med teknisk beskrivning.
 • U-värde på fönster och dörrar som ni planerar att använda, ju lägre desto bättre. Har ni fönster -och dörrförteckning underlättar det.
 • Fakturauppgifter

Vid energibalansberäkning för lokaler behöver vi även uppgifter som:

 • Drifttider samt ventilationsflöde på ventilationssystemen
 • Verksamhet samt verksamhetstider i respektive byggnadsdel
 • Temperaturer i respektive byggnadsdel