sept15

Överlåtelsebesiktning

Arbetsmetod
Besiktning ger möjlighet att upptäcka fel i huset. Oavsett om du ska köpa eller sälja ett hus, så är det viktigt att få professionell och opartisk hjälp av en godkänd besiktningsman.

Överlåtelsebesiktningen innehåller bedömning av:

  • Husets skick avseende skador, underhåll, renoveringar och liknande, relevanta handlingar gås igenom.
  • Potentiella risker och skador i framtiden som kan orsakas av brister i huset skick.

En skriftlig rapport upprättas där resultatet presenteras.
En professionell besiktningsman som är godkänd av SBR besiktigar byggnaden.
Överlåtelsebesiktningen minskar risken för framtida tvist mellan köpare och säljare.
Hos Energikompetens får du all hjälp och rådgivning du behöver för ett säkrare husköp.

Kontakta oss för mer information.