sept15

Dolda fel

Försäljning
När ditt hus är ute för försäljning ansvarar du för att husets skick är lämpligt för köparen och att informera om eventuella fel och brister. Du som köper huset har ett ansvar att undersöka husets skick och på så sätt upptäcka eventuella brister i huset.
Ett dolt fel upptäcks oftast efter att du köpt huset. När ett fel upptäckts i efterhand kallas det för "ett dolt fel". Dessa fel är svåra att upptäcka för besiktningsmannen som utför kontrollen innan försäljningen av huset. Felet ska redan ha funnits i huset innan du köpte det men ska alltså inte ha gått att upptäcka under besiktningen.
För att felet ska räknas som dolt så är du som köpare skyldig att uppfylla undersökningsplikten, därför ligger ansvaret hos både köparen och försäljaren under försäljningen. 

Dolda fel i huset
Som köpare är det viktigt att upptäcka det dolda felet i tid. Ju tidigare desto bättre. Du rätt att klaga på ett dolt fel upp till tio år från det att du fick tillträde till huset. Upptäcks ett dolt fel så har du rätt till att kräva ett avdrag på köpesumman av säljaren. Om det dolda felet har undangömts eller liknande under försäljningen har du rätt som köpare att kräva ett skadestånd från säljaren. Om huset har drabbats av allvarligare skador som fukt och mögel där stora renoveringar eller i värsta fall rivning måste utföras har du rätt att inom ett år häva kontraktet. Har säljaren lurat dig på köpet, då har du rätt att häva köpet efter mer än ett år.
Här är några kriterier som måste uppfyllas om det ska räknas som dolda fel: 

  • Felet ska ha funnits under försäljning.
  • Felet ska ha varit svårt att upptäcka och därmed inte upptäckts under försäljningen.
  • Säljaren har lämnat fel uppgifter om bostadens anlag.
  • Felet ska inte ha varit förväntat.

När man är ute och letar efter sitt drömhus är det viktigt att veta var säljaren står när det handlar om dolda fel. En säljare kan friskriva sig från dolda fel genom att lägga en friskrivningsklausul i köpekontraktet. Det innebär att du som köpare inte har rätt att kräva ersättning eller att häva köpkontraktet. En friskrivning från dolda fel innebär ofta att köpesumman blir lägre eftersom köparen inte har några garantier ifall dolda fel upptäcks.

Dolda fel försäkring
Vi på Energikompetens är specialiserade inom dessa frågor. Vi utför i första hand en överlåtelsebesiktning där husets skick kontrolleras.
Överlåtelsebesiktningen innehåller bedömning av:

  • Huset skick avseende skador, underhåll, renoveringar och liknande,
  • Relevanta handlingar gås igenom. Potentiella risker och skador i framtiden som kan orsakas av brister i huset skick.

En skriftlig rapport upprättas där resultatet presenteras. En godkänd och professionel besiktningsman, godkänd av SBR, besiktigar byggnaden. Överlåtelsebesiktningen minskar risken för framtida tvist mellan köpare och säljare. Hos Energikompetens får du all hjälp och rådgivning du behöver för ett säkrare husköp.
Vi på Energikompetens erbjuder dolda fel försäkring som täcker en stor del av kostnaderna vid dolda fel.

Kontakta oss för mer information.