sept15
termografiutbildning

Certifiering inom termografi (Level 1)
Vi är den enda utbildningsorganisation som inte säljer kameror och är helt fristående, samt enda kursarrangör där kursledaren är certifierad byggtermograför av Det Norske Veritas, DNV, samt certifierad el-termograför från Svenska Brandskyddsföreningen SBF.

Information om kursen
Level 1, El och Bygg, Termografiutbildning 4 dagar, (Inga förkunskaper krävs)
Kursen består av olika block, där man kan fullfölja samtliga och erhålla certifikat och ID-kort. Altenativt välja den eller de block som passar dig som individ.
Grundkurs, fortsättningskurs, Applikationsutbildning inom El och byggtermografi.
Har ett och samma företag många deltagare finns även möjlighet till on-site kurser där vi kommer till er och håller kursen i era egna lokaler.

Funderingar ?    Ring kursledaren och ställ dina frågor på 0708-812107

DAG 1
Grundkurs
Introduktion
Kvalitativ termografi
Hantering kamera
Grundinställningar

DAG 2
Fortsättningskurs
Värmelära
Kvantitativ termografi
Objektparametrar
Avancerad mätning

DAG 3
Eltermografi
Upplösning
Fördjupning Eltermografi
Analysprogram
Rapportprogram

DAG 4
Byggtermografi
Byggtermografi
Krav, regelverk
Analys vanliga fel
Exempelrapporter

Efter att fullföljt alla delar erhålls certifikat och id-kort vilka är godkända av Svenska Brandförsvarsföreningen och DNV för ansökan om certifierad bygg eller El-termograför enligt bl.a. utbildningskrav föreskrivna i SBF Norm 1999:1, och 1031:1.

Har du ingen kamera så får du låna en, kursen är öppen för alla fabrikat och modeller, av oss får du veta sanningen och svaren på dina frågor!

Kursen arrangeras av Termografikompetens AB

Utbildningsdatum

Level 1 Certifikat
Termografi

Stockholm
2019-10-08, 4 dgr
2019-12-03, 4 dgr


Diplomerad el-termograför
Stockholm
2019-09-10, 2 dgr
2019-09-25, 2 dgr
2019-11-14, 2dgr


Halmstad
2019-10-17, 2 dgr

Diplomerad Bygg-termograför
Stockholm
Vid förfrågan

Diplomerad Tryckprov
Stockholm
Vid förfrågan


Mer information och anmälan

Beställning av ID-kort

Level 1 kurs termografi