sept15
termografiutbildning

Diplomerad Byggtermograför / Tryckprov
Information om kursen
Byggtermografikurs är en grundkurs inom termografi och specifikt för byggtermografi samt provtryckning av byggnader med blowerdoor.
Det krävs inga förkunskaper och man får under 2 dagar lära sig grunderna i termografi, samt hur man termograferar och trycktestar byggnader. Man kan välja att gå antingen en av dagarna eller båda två.
 
Byggtermografikurs är antingen för den som bara vill enkelt kunna termografera byggnader, men som för tillfället inte har behov av att certifiera sig med en Level I kurs, och därtill kunna tryckprova klimatskärmen.

Funderingar ? Ring kursledaren på 0708-812107 och ställ dina frågor.

Har ett och samma företag många deltagare finns även möjlighet till on-site kurser där vi kommer till er och håller kursen i era egna lokaler.

DAG 1
Kapitel 1 - Grundläggande termografi
Introduktion
Värmekamera, delar och funktioner
Bruk av värmekamera, hur tar man bra bilder
Vanliga parametrar, temperaturmätning
Praktiskt bruk av kamera, analysera bilder
Programvara
Kapitel 2 - byggtermografi
Introduktion
Energianvändning
Kapitel 3
Klimatskal
Konstruktionen
Fukt
Identifiering av vanliga avvikelser
Kapitel 4
Praktisk vägledning, temperaturgränser
Vanliga problem under mätning

DAG 2
Kapitel 5 - Tryckprovning
Varför görs tryckprovning
Förberedelser
Praktisk hantering av tryckprovningsutrustning
Utförande och förutsättningar
Analys och tolkning av mätresultat
Sammanfattning/rapportering
 
Kapitel 6
Standarder
SS-EN ISO 9972:2015
SS-EN 13187
 
Kapitel 7
Exempelrapporter


Anmälan

Har du ingen kamera så får du låna en, kursen är öppen för alla fabrikat och modeller, av oss får du veta sanningen och svaren på dina frågor!

Kurserna arrangeras av Termografikompetens AB

Utbildningsdatum


Byggtermografi
Stockholm
2019-11-26

Tryckprov
Stockholm
2019-11-27Anmälan

Level 1 kurs termografi