sept15
termografiutbildning

Diplomerad Eltermograför

Information om kursen
Eltermografikursen är en grundkurs inom termografi med specifik inriktning på El. Det krävs inga förkunskaper och man får under 2 dagar lära sig grunderna i termografi, samt hur man termograferar ställverk, apparatskåp och centraler.

Kursen uppfyller Elektriska Nämndens (EN) krav för auktoriserade besiktningsingenjörer (revisionsbesiktare) och EN´s examen hålls i samband med kursen.

För den som vill certifiera sig som Termograför Elanläggning hos Svensk Brand och Säkerhetscertifiering (SBSC) enligt Svenska Brandskyddsföreningen Norm SBF 1031:2  finns också en påbyggnadskurs. Eltermografikursen är antingen för den som bara vill enkelt kunna termografera elanläggningar, men som för tillfället inte har behov av att certifiera sig, eller kanske vill göra det längre fram samt passar EN´s auktoriserad besiktningsingenjörer.

Kursen är också passande för dem som tidigare gått kurs som repetition, även för redan certifierade el-termograförer som vill fördjupa sig inom ämnet eltermografi.
 
För Eltermografikursen är ansvarig kursledare själv certifierad hos SBSC enligt SBF Norm 1031

Funderingar ?     Ring kursledaren och ställ dina frågor på 0708-812107

DAG 1
Kapitel 1 - Grundläggande termografi
Introduktion
Värmekamerans delar och funktioner
Kvalitativ termografi - Hur tar man bra bilder
Kvantitativ termografi - Vanliga parametrar för temperaturmätning
Praktiska övningar med kameran
Kapitel 2 - Eltermografi grunder
Elektriska anläggningar
Grundläggande funktion
Principen bakom eltermografi
Orsaken till brand
SBF Norm 1031:2
Kapitel 3 - Värmemönster 
Vanliga värmemönster i elanläggningar
Normala temperaturer
Typiska komponenter och värmesignaturer
Detektering av vanliga fel
Typiska fel i elanläggningar
Fel vs. belastning (lastmätning)

DAG 2
Kapitel 4 - Avvikelser och klassificering
Finna och bestämma vanliga avvikelser
Klassificering av avvikelser
Rapportera avvikelser
Referenstemperatur
Kapitel 5 - Workflow
Rutiner för besiktning
Åtkomst till elanläggning
Arbetsrapport
Analys i programvara
Rapportens olika delar
Tilläggsutrustning
Kapitel 6 - Andra elektriska anläggningar
Andra typer av anläggningar
Speciella förhållanden
Att tänka på
Kapitel 7 - Standarder
Standarder
 SBF Norm 10:31 certifiering eltermograför
Kapitel 8

Exempelrapporter


Anmälan

Har du ingen kamera så får du låna en, kursen är öppen för alla fabrikat och modeller, av oss får du veta sanningen och svaren på dina frågor!

Kursen arrangeras av Termografikompetens AB

Utbildningsdatum

Level 1 Certifikat
Termografi

Stockholm
2019-10-08, 4 dgr
2019-12-03, 4 dgr

Diplomerad el-termograför
Stockholm
2019-09-10, 2 dgr
2019-09-25, 2 dgr
2019-11-14, 2dgr

Halmstad
2019-10-17, 2 dgr

Diplomerad Bygg-termograför
Stockholm
Vid förfrågan

Diplomerad Tryckprov
Stockholm
Vid förfrågan


Anmälan

Level 1 kurs termografi