sept15
termografiutbildning

Certifiering inom termografi Level 1 ISO 18436-7
Vi är den enda utbildningsorganisation som inte säljer kameror och är helt fristående, samt enda kursarrangör där kursledaren är certifierad byggtermograför av Det Norske Veritas, DNV, samt certifierad el-termograför från Svensk Brand och Säkerhetscertifiering enligt Svenska Brandskyddsföreningen SBF Norm 1031:2.

Information om kursen
Level 1, El och Bygg, Termografiutbildning 4 dagar, (Inga förkunskaper krävs)
Kursen ger en tydlig och mycket klar utbildning inom termografi, både teoretisk och praktisk, där användaren får lära sig hantera både kamera och applikationer samt hela nyttan.
Grundkurs, fortsättningskurs, Applikationsutbildning inom El och byggtermografi.
Har ett och samma företag många deltagare finns även möjlighet till on-site kurser där vi håller kursen i era egna lokaler.

Funderingar ?     Ring kursledaren och ställ dina frågor på 0708-812107

DAG 1
Grundkurs
Introduktion
Kvalitativ termografi
Hantering kamera
Grundinställningar

DAG 2
Fortsättningskurs
Värmelära
Kvantitativ termografi
Objektparametrar
Temp mätning

DAG 3
Eltermografi
Upplösning
Fördjupning Eltermografi
Analysprogram
Rapportprogram

DAG 4
Byggtermografi
Krav, regelverk
Analys vanliga fel
Exempelrapporter

Efter att fullföljt alla delar erhålls certifikat och id-kort vilka är godkända av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering  och DNV för ansökan om certifierad bygg eller El-termograför enligt bla. utbildningskrav föreskrivna i SBF Norm 1031:2.

Har du ingen kamera så får du låna en, kursen är öppen för alla fabrikat och modeller, av oss får du veta sanningen och svaren på dina frågor!

Kurserna arrangeras av Termografikompetens AB

Utbildningsdatum

Level 1 Certifikat
Termografi

Stockholm
2019-12-03, 4 dgr

Level 2 Certifikat
Termografi

Stockholm
2020-02-04, 4 dgr

Diplomerad el-termograför
Stockholm
2019-11-11, 2dgr

Diplomerad Bygg-termograför
Stockholm
2019-11-26

Tryckprov
Stockholm
2019-11-27


Mer information och anmälan

Level 1 Certifikat
Level 1 Certifikat
Level 1 kurs termografi