sept15
termografiutbildning

Certifiering inom termografi Level 2 ISO 18436-7
Vi är den enda utbildningsorganisation som inte säljer kameror och är helt fristående, samt enda kursarrangör där kursledaren är certifierad byggtermograför av Det Norske Veritas, DNV, samt certifierad el-termograför från Svensk Brand och Säkerhetscertifiering enligt Svenska Brandskyddsföreningen SBF Norm 1031:2.

Information om kursen
Level 2, Termografiutbildning 4 dagar, (Förkunskap motsvarande Level I krävs)
Kursen är en fortsättningskurs där vi fördjupar oss inom termografi, plockar isär en värmekamera, gör både praktiska och teoretiska beräkningar och inte bara nöjer oss med enklare förklaringar. Nu ska ingen tvekan finnas, för proffesionella termograförer är denna kurs ett måste.
Har ett och samma företag många deltagare finns även möjlighet till on-site kurser där vi håller kursen i era egna lokaler.

Funderingar ?     Ring kursledaren och ställ dina frågor på 0708-812107

DAG 1
Repetition Level I
Termodynamik
Fördjupning temp, termisk, värme
Energiomvandling
Fördjupning Kond, Konv, strålning
Materialtabeller
Formler och beräkningar

DAG 2
Fördjupning strålning
Beräkningar
Fördjupning Emissivitet
Planks lag
Atmosfär

DAG 3
IR Utrustning
IR Fönster
IR detektor
IR kamerans begränsningar
Temperaturmätningar

DAG 4
Laborationer
Mätningar på skarp utrustning
Examen och certifiering.

Efter att fullföljt alla delar erhålls certifikat och id-kort vilka är godkända av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering  och DNV för ansökan om certifierad bygg eller El-termograför enligt bla. utbildningskrav föreskrivna i SBF Norm 1031:2.

Har du ingen kamera så får du låna en, kursen är öppen för alla fabrikat och modeller, av oss får du veta sanningen och svaren på dina frågor!

Kurserna arrangeras av Termografikompetens AB

Utbildningsdatum

Level 1 Certifikat
Termografi

Stockholm
2019-12-03, 4 dgr

Level 2 Certifikat
Termografi

Stockholm
2020-02-04, 4 dgr

Diplomerad el-termograför
Stockholm
2019-11-11, 2dgr

Diplomerad Bygg-termograför
Stockholm
2019-11-26

Tryckprov
Stockholm
2019-11-27


Mer information och anmälan

Level 2 Certifikat
ID kort
Level 2 kurs termografi