sept15

Bygg & Fastighet

Idag finns ett stort behov av bostäder och byggnader i hela Sverige. Hela byggprocessen följs av en idé av ett behov. Vilka förutsättningar finns för byggprocessen? Vad ska byggas och hur ska det byggas? Att lägga ner tid och energi på en väl utförd projektering är något som gynnar dig i längden. Kvaliteten i projekteringen ger mindre risker för problematik som kan uppkomma under
genomförandefasen, vilket kan resultera i enorma merkostnader. Något som helt skulle kunna undvikas genom noggrannhet och med rätt planering. Man brukar som tumregel säga att projekteringskostnaderna står för ca. 10% av hela byggprocessen.

Ökande krav på energi, fukt och inomhusklimat medför kunnande i planering och projekteringsfasen. Samt krav på att följa upp och även verifiera byggprocessen. Den äldre byggnormen hade krav på värmeisolering, men endast på grund av komfort. Den nya byggnormen satte sedan krav på isolering på grund av att spara pengar och på det viset även energi för miljöns skull.
Det finns aldrig universallösningar, det bästa alternativet för varje enskilt fall är beroende på vilka förutsättningar vi har.

Energikompetens utför mätningar, provningar och utformar handlingar i nära relation till byggprocesser samt befintliga byggnader. Hos oss kan du även skräddarsy dina konsultbehov i form av handlingar och dokument, mätningar, besiktningar, deklarationer, beräkningar med uppföljning och verifiering.