sept15

Fuktutredningar

Alla byggnader kan någon gång drabbas av fuktskador. En av anledningarna är att många saknar kunskap om hur man skyddar sig mot fukt. Oftast kommer fukten inifrån och tränger igenom klimatskalet och angriper levande material som t.ex trä. Om materialet i konstruktion är fuktigt under en lång tid börjar det upptstå skador och efter en längre period av fuktighet bildas mögel som innebär
att mikrobiella bakterier angriper konstruktionen.

Tecken på fukt eller mögel:

  • En mögellukt misstänks spridas från byggnadskonstruktionen eller från exempelvis källare till bostadsrum eller andra rum där människor vistas ofta.
  • Synliga fuktskador och fuktfläckar, synlig mikrobiell tillväxt
  • Missfärgningar eller bubblor i mattor och tapeter
  • Omfattande kondens på fönstrens insida vid en temperatur av ca -5°C eller lägre. När misstanke om fukt eller mögel upptagas är det viktigt att åtgärda problemet så fort som möjligt!


Vi utför alla typer av tekniska utredningar.
Till exempel:

  • Statusbesiktningar
  • Tekniska utredningar
  • Olika typer av försäkringsärenden vid skador i fastigheten och hanterar även tvisteärenden.


Kontakta oss för mer information!

Påbörjad fuktskada i våtrum.
Påbörjad fuktskada i våtrum.