sept15

Energi & Miljö

Att reducera sin energianvändning blir viktigare och viktigare.
Både ur ett ekonomiskt- och miljöperspektiv ökar medvetenheten kring energianvändning just nu kraftigt inom alla sektorer. Vi hjälper er att skräddarsy en byggnadsanalys där fullständiga parametrar om energi, inomhusklimat, miljö och installationstekniska system ses över. Självklart med eller utan energideklaration och OVK-besiktning.

Europa Unionen har beslutat att som målsättning minska energianvändningens påverkan i Europas medlemsländer med 50% till år 2050. Genom 20-20-20 och 50-50-50 målet ska Sverige tillsammans med EU minska växthusgasutsläppen, energianvändningen och öka andelen förnyelsebara energikällor med 20- respektive 50%. Då energi och ekonomi går hand i hand tror vi stenhårt på en idé om att hitta individuellt skräddarsydda lösningar för varje enskild kund.

Miljöcertifiering och väl investerade energieffektiviserande åtgärder med bra pay-off sänker inte bara driftnetto kostnaderna, utan höjer även värdet på byggnaden. Utöver det så stärker det erat varumärke, förbättrar innemiljön och klagomål från hyresgäster blir därmed färre och trovärdigheten ökar i och med energi- och miljöarbetet. Vi finns där för er som också kan behöva rådgivning och hjälp i planeringen av att certifiera er fastighet eller verksamhet.

Nya tankesätt att minska energikostnaderna har under de senaste åren har utökats kraftigt, samtidigt som priserna pressas. Sedan 2005 har solceller minskat i kostnad från 100kr per installerad Watt till ca. 20kr per installerad Watt. Under sommartid har även Sverige en lika stor soltid som medelhavsområdet, på grund av Sveriges långa sommardagar.

Elanvändningen i Sverige har i sin tur mer än tredubblats sedan 70-talet. Det befintliga bostadsbeståndet står för närmare 40% av Sveriges totala energianvändning. Den energin har i sin tur en kostnad på ca. 15.000 - 20.000 kr per invånare i Sverige om året. En kostnad som vi vill hjälpa dig att reducera med kvalitativa lösningar.

Energikompetens AB erbjuder ett pålitligt stöd för beräkning, kartläggning och rådgivning från villa till stor industri.
Vi tillhandahåller kostnadseffektiva åtgärder som passar just er verksamhet och vår personal består av certifierade experter inom respektive område.

Läs mer om våra olika energitjänster och hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt i menyn till vänster.

Energikompetens vill bidra till en mer hållbar framtid och bidrar därför till WWF med trädplantering för varje uppdrag vi utför.
På detta sätt hjälper även våra kunder till!

Läs mer om WWFs viktiga arbete här.