sept15

Energikartläggning för industri & företag

Lagar & krav
Lagen om energikartläggning av stora företag trädde i kraft den 1 juni 2014.
Det innebär att alla företag som sysselsätter fler än 250 personer och som har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR måste enligt lag utföra en energikartläggning.
Vi på Energikompetens är redo att hjälpa till!

Energi och miljöfrågor  är högt prioriterande mål som EU vill uppnå. I samband med detta ställer nu EU krav på sina medlemsländer att samtliga stora företag i respektive land ska genomföra energikartläggningar. Detta för att företagen ska ha möjligheten att minska energianvändningen med hjälp av energieffektiva åtgärder. För att möta detta har Sveriges riksdag instiftat en ny lag och Energimyndigheten har beslutat om föreskrifter till lagen. Även små och medelstora företag som inte omfattas av lagen, kan söka bidrag för energikartläggning hos Energimyndigheten.
I föreskrifterna hänvisas vem som får utföra energikartläggningen och hur arbetet ska gå till.

1. Företag ska senast den 5 december 2015 ha rapporterat om verksamheten omfattas av lagen och vilka delar av verksamheten som ska energikartläggas.

2. Därefter ska företagen rapportera att de kontrakterat en fristående certifierad energikartläggare som uppfyller kompetenskraven och att underlag för en energikartläggning har tagits fram.

3. Det sista steget är att företagen ska rapportera in energikartläggningen till Energimyndigheten.

Avsikten med lagen är att sänka energianvändingen i företag och för att uppmuntra att företagen utför energieffektiva åtgärder.

Energikartläggningens arbetsmoment
Det första steget till en energieffektivisering är en välarbetad energikartläggning. Genom en energikartläggning kan man se vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva att genomföra och man får en strukturerad bild av företagets totala energianvändning. Energikartläggningen genomförs enligt modellen att kartlägga enhetsprocesser. Med hjälp av enhetsprocesserna får man fram en energibalans för hela verksamheten.
I kartläggningen ingår ett antal moment:

  • Identifiering av enhetsprocesser
  • Analys av energistatistik
  • Mätningar av förbrukning
  • Beräkningar av förbrukning
  • Sammanställning av energibalansdiagram
  • Åtgärdsförslag med beräknade investeringskostnader, energibesparingar och återbetalningstider.
Läs mer om den nya lagen, klicka på våra externa länkar!
Kontakta oss för mer information.
Energikartläggning


Läs mer om den nya EU lagen.
www.energimyndigheten.se

Läs mer om lag om energikartläggning i stora företag.
www.riksdagen.se

Läs mer om förordning om energikartläggning
i stora företag.
www.rkrattsdb.gov.se